Sunday, 6 January 2013

Bumi Akan Menjadi Saksi.


Bumi Akan Menjadi Saksi.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya : Rasullulah s.a.w membaca ayat ini yang bermaksud :

Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.kemudian baginda bertanya : adakah kamu tahu apakah yang

akan diberitahu oleh bumi itu nanti ? Para sahabat menjawab : Allah s.w.t dan rasulnya yang lebih 

mengetahui.

Baginda s.a.w bersabda :

Sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi ialah bumi menjadi saksi terhadap

semua perbuatan manusia ,samada lelaki ataupun perempuan terhadap apa yang mereka lakukan di 

atasnya.Bumi akan berkata,Dia telah melakukan itu dan ini pada hari itu dan hari ini.Itulah berita yang 

akan diberitahu oleh bumi.(Hadis Riwayat Imam Tirmizi).

Kesimpulannya Hadis :

- Dorongan supaya melakukan amalan soleh dan menjauhkan diri dari melakukan maksiat.

-Kemampuan Allah s.w.t menjadikan benda-benda yang keras dapat bercakap dimana bumi akan menjadi 

saksi terhadap setiap perkara yang berlaku.

-Larangan keras terhadap orang yang melakukan maksiat,walaupun dia jauh dari pandangan orang lain 

tetapi bumi tetak akan memberi saksi di hadapan Allah s.w.t yang menjadi hakim di hari kiamat kelak.

Untuk renung-renungan bersama :).No comments:

Post a Comment